مشعل مدل MF500~1400

ظرفیت بالای چهارده میلیون کیلو کالری بر اساس سفارش ساخته می شود